Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

STUDIJSKO PUTOVANJE U EISENSTADT, AUSTRIJA

Delegacija Brodsko-posavske županije predvođena gospodinom Stjepanom Bošnjakovićem ispred Ureda za gospodarstvo Brodsko-posavske županije, a u kojoj su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, razvojnih agencija sa područja županije, te poslodavaca Đuro Đaković Holding, TEP.d.o.o. i V.A.M.-ING 19.-20.10.2011.posjetila je austrijski grad Eisenstadt, s ciljem upoznavanja s načinom funkcioniranja lokalnog partnerstva.

  Delegaciju je dočekao gospodin Peter Bencsics, predstavnik regionalnog AMS-a Burgerland   (Austrijski zavod za zapošljavanje – Arbeitsmarktservice), koji je održao prezentaciju o sustavu rada AMS-a te njegovoj strukturi. Također je upoznao delegaciju  sa situacijom na tržištu rada, te rezultatima koji su mjerljivi i nastali su kao izravna posljedica rada njihove institucije

Nakon toga delegacija je posjetila  područnu službu AMS-a, gdje ju je dočekao gosp. Viktor Hergovich, koji je prezentirao strukturu, ciljeve i programe kao i načine djelovanja AMS-a na lokalnoj razini. . Sudionici su zatim razmijenili međusobna iskustva, odnosna usporedili su način rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i austrijskog AMS-a, te analizirali probleme koji se javljaju na europskom tržištu rada.

 Uslijedio je posjet Gospodarskoj komori (Wirtschaftskammer), kao jednom od glavnih partnera u radu regionalnog i lokalnog AMS-a, i ključnom čimbeniku u procesu zapošljavanja. U sklopu Gospodarske komore, djeluje i WIFI (Wirtschafts-förderungsinstitut), Institut za potporu ekonomiji; neprofitna organizacija koja provodi obrazovne programe.  Redovito prate trendove na tržištu rada, a osim nezaposlenih osoba obraćaju im se i zaposlene osobe koje žele steći potrebna znanja i vještine. Sve edukacije su ciljanog karaktera što znači da su usmjerene točno prema određenoj osobi i prema njezinim potrebama.

Posjet Paktu za zapošljavanje Burgerland (Burgenland Territorial Employment Pact) s interaktivnom prezentacijom mogućnosti, dosadašnjih projekata koji su provedeni i kao i onih koji se trenutno implementiraju. Razmjena iskustava i znanja u implementaciji projekata, kao i analiza posljedica na mikroregionalnoj razini koje ti projekti proizvedu. TEP je regionalno partnerstvo i instrument Europske unije. Operativna struktura ima uporište u Operativnom programu ESF 2007-2013. Osim toga, kroz projekte se posebne skupine integriraju na tržište rada. Dva glavna ugovorna partnera su Land Burgenland i AMS, te 11 potpornih institucija.

Posjet Tehnološkom centru Eisenstadt (Technologiezentrum of Eisenstadt), te sastanak sa njihovim predstavnikom; nakon početnog upoznavanja sa principom rada i motivima osnivanja tehnološkog centra, slijedila je rasprava u svrhu pobližeg upoznavanja sa mogućnostima koje takva vrsta institucije nudi, te razgledavanje centra

Putovanje u Neutal; posjet lokalnom partneru, obrazovnom centru BUZ Neutal (Burgenländisches Schulungszentrum). Ovaj edukacijski centar provodi obrazovanje za sve kategorije nezaposlenih osoba prema zahtijevima tržišta rada. Nezaposlene osobe za vrijeme edukacije koja se može odnositi na prekvalifikaciju, osposobljavanje ili usavršavanje dobiva mjesečnu naknadu i putne troškove.

Svrha posjeta  je bila upoznati se sa načinom rada lokalnog partnerstva u sklopu Europske unije, te prenijeti znanja i iskustva na području udruživanja i međusobne suradnje državnih institucija, obrazovnih ustanova i poslodavaca, a sve sa ciljem povećanja zapošljivosti nezaposlenih osoba.