Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

O projektu

RADNE SPOSOBNOSTI – IZVOR ZNANJA
(WORK-Working Opportunities Resource of Knowledge)


Opći cilj ovog projekta je pridonijeti smanjenju nezaposlenosti i smanjenju opasnosti od nove nezaposlenosti kako na području Brodsko – posavske županije tako i na području Republike Hrvatske. Specifični cilj ovog projekta je: Odgovoriti na potrebe lokalnog tržišta rada za kvalificiranom radnom snagom u strojarstvu i graditeljstvu kroz učinkovito partnerstvo između ključnih dionika na tržištu rada Brodsko-posavske županije.
 

Ciljna skupina ovog projekta su :

• institucije koje se bave kreiranjem i provedbom aktivnosti razvoja ljudskih potencijala na razini županije (članovi Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala – 6 strukovnih škola, Veleučilište u Slavonskom Brodu, 2 pučka učilišta, Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Slavonski Brod, Obrtnička komora Brodsko-posavske županije, Brodsko-posavska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod, nevladine organizacije)
• poslodavci koji imaju potrebu za unaprjeđenjem znanja svojih zaposlenika (15) – poslodavci čiji će se zaposlenici kroz ovaj projekt proći program usavršavanja za zanimanje Industrijski poslovođa u strojarstvu i Građevinski poslovođa.
• nezaposlene osobe(15) – osobe koje će kroz ovaj projekt proći program usavršavanja za Industrijski poslovođa u strojarstvu i Građevinski poslovođa.
• 12 članova Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala koji će se osposobiti za PCM (Project Management Cycle) te monitoring i evaluaciju.

Krajnji korisnici ovoga projekta su sve zaposlene i nezaposlene osobe, njihove obitelji kao i cjelokupna zajednica na lokalnom i regionalnom području koje će imati koristi od rezultata ovog projekta – nastanka Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala, nastanka novih projekata, certificiranog programa usavršavanja Industrijski poslovođa u strojarstvu i građevinski poslovođa.

OČEKIVANI REZULTATI

1. Unaprijeđen mehanizam multi-institucionalne suradnje između dionika na tržištu rada, sklopljen je sporazum o suradnji članova Partnerstva, definirani članovi Radne skupine Partnerstva. Paralelno s tim aktivnostima provoditi će se edukacija za PCM i team-building Partnerstva. Edukaciju će proći 14 članova Partnerstva. Tom edukacijom će se poboljšati administrativni kapaciteti i kompetencije pojedinih institucija, ali će navedeno i usmjeriti aktivnosti Partnerstva prema učinkovitijem posredovanju i usklađivanju s potrebama na tržištu rada razvojem usluga visoke kvalitete prema potrebama klijenata, razvojem vlastitih znanja, vještina i sposobnosti te promicanjem partnerskih odnosa sa sudionicima na tržištu rada. Utjecat će se na promjene u obrazovnom sustavu kako bi se prilagodio potrebama tržišta rada. Kao rezultat edukacije članova Partnerstva predviđa se najmanje 2 nova projektna prijedloga koje će Partnerstvo nastojati provesti u budućnosti čime će se osigurati mogućnost praktične primjene novih vještina i znanja vezanih uz PCM. Studijskim putovanjem u Austriju omogućit će se članovima RSP uvid u primjere dobre prakse iz EU kako bi ih mogli prilagoditi i primijeniti na lokalnom i regionalnom tržištu rada.

2. Partnerstvo donosi Odluku o financiranju programa usavršavanja „Poslovođa u građevinarstvu i strojarstvu” Analiza stanja na tržištu rada služi formiranju Godišnjeg akcijskog plana djelovanja Partnerstva. Na temelju zaključaka sjednica partnerstva identificiraju se deficitarna zanimanja u Brodsko-posavskoj županiji i specifične vještine potrebne zaposlenima kako bi povećali svoju produktivnost. Prema tim zaključcima obrazovne institucije prilagođavaju upisne kvote za pojedina strukovna zanimanja i verificiraju programe za nova zanimanja za koje se pokaže potreba. U sklopu ovog projekta Partnerstvo će donijeti Odluku u financiranju programa usavršavanja za zanimanje industrijski poslovođa u strojarstvu i građevinski poslovođa, te tako iskoristiti dio granta kako bi započeo ispunjavati osnovnu misiju Partnerstva tj. zadovoljenje potreba za kvalificiranom radnom snagom na tržištu rada Brodsko-posavske županije. Kroz ovaj projekt partnerstvo će steći određena iskustva i potrebne vještine za uspostavljanje funkcionalne radne skupine Partnerstva koja će razviti efikasan analitički pristup identificiranju i zadovoljavanju potreba dionika na tržištu rada.Na taj način ćemo osigurati da obrazovni sustav ima stalan izvor informacija o potrebama na tržištu rada kako bi tome prilagodili upisne kvote tj. potrebne informacije za stvaranje novih programa za obrazovanje odraslih. Da poslodavci, čije interese zastupaj Županijska komora i Obrtnička komora Slavonski Brod imaju saznanje kome se mogu obratiti da bi zadovoljili svoje potrebe za kompetentnom radnom snagom. Zahvaljujući edukaciji multi – institucionalnih partnera u PCM-u članovi Partnerstva će biti osposobljeni kvalitetno iskoristiti dobivene informacije u izradi planova djelovanja, produkciji projektnih ideja, pisanju projekata i tako osigurati kvalitetno djelovanje partnerstva u budućnosti. Na taj način će osobe uključene u problematiku tržišta rada / gospodarstva moći iskoristiti integrirana znanja i informacije na najadekvatniji način.

3. Nezaposlene i zaposlene osobe osposobljene za poslove nižeg menadžmenta, tj. Poslovođe u građevinarstvu i strojarstvu Očekuje se da će 30 zaposlenih i nezaposlenih osoba biti osposobljeno za poslovođu u strojarstvu ili građevini na temelju edukacije u ukupnom trajanju od 6 mjeseci odnosno 530 sati. Na kraju pojedinog odslušanog modula polaznici će imati provjeru znanja, a po završetku edukacije će dobiti certifikat. Polaznici će biti osposobljeni i educirani za primjenu računala, poduzetničko reagiranje upravljanog sustava na interakcije s okolinom, upoznat će osnovne zakone ponašanja pojedinaca i socijalnih grupa, te oblike i načine komuniciranja koji u radnoj sredini razvijaju suradnju i unaprjeđuju dogovaranje i odlučivanje, osvijestiti vlastite psihičke procese te njihovu važnost u međuljudskoj komunikaciji, primijeniti znanja o komunikaciji u funkciji unapređivanja organizacije rada, uspješnosti poslovnih i suradničkih odnosa u timu, upoznat će se s odredbama Zakona o radu, fakultativnim izvorima radnog prava i pozitivnom legislativom radnog prava Europskih integracija, nadopuniti znanja iz tehnologije struke (strojarstvo ili graditeljstvo) te usvojiti znanja iz područja zaštite na radu.

4. Nabavljena oprema za potrebe projekta i rada HRDP-a

Ukupna vrijednost projekta:116.473,76
Trajanje projekta: 12 mjeseci