Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

O nama


Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Slavonski Brod - nositelj je projekta „Radne sposobnosti-izvor znanja“.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je vodeća institucija na hrvatskom tržištu rada naročito u objedinjavanju cjelokupne ponude i potražnje s ciljem pune zaposlenosti, što postiže učinkovitim posredovanjem kroz razvoj usluga visoke kvalitete prema potrebama klijenata, razvijanjem vlastitih znanja, vještina i sposobnosti i promicanjem partnerskih odnosa s dionicima na tržištu rada.Brodsko-posavska županija – jedan od partnera na projektu „Radne sposobnosti-izvor znanja“.

Brodsko-posavska županija osnovana je 15. Travnja 1993. godine na Županijskoj skupštini na osnovi Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi. Sjedište Županije jest grad Slavonski Brod.

Županija kao jedinica lokalne uprave i samouprave obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga kao i poslove državne uprave povjerene joj zakonom.Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Slavonski Brod – partner je na projektu „Radne sposobnosti-izvor znanja“.

Županijska komora Slavonski Brod slijedi program rada Hrvatske gospodarske komore s naglaskom na aktivnosti koje su odraz specifičnih potreba i inicijativa njezinih članica i ostalih gospodarskih subjekata s područja Brodsko-posavske županije.