Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

Uspješno završen program usavršavanja za industrijskog poslovođu u strojarstvu i građevinskog poslovođu

1.12.2011. 8:28:13

30. studenog 2011. godine završen je program usavršavanja za industrijskog poslovođu u strojarstvu i građevinskog poslovođu za ukupno 30 polaznika.

14 građevinskih poslovođa i 16 industrijskih poslovođa u strojarstvu uspješno je završilo program usavršavanja u trajanju od šest mjeseci. Polaznici su program usavršavanja pohađali u Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu u periodu od 1. lipnja do 30. studenog 2011. godine.

Tom prigodom u Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu 30. studenog 2011. godine podijeljene su diplome polaznicima programa usavršavanja. Polaznici su izrazili zadovoljstvo sadržajem programa, kvalitetom predavanja i zalaganjem profesora. Naglasili su korisnost programa usavršavanja te smatraju kako će im novo stečena znanja pomoći u daljnjem radu.

Tijekom programa usavršavanja polaznici su proširili i nadogradili svoje vještine i znanja iz tehnologije struke (građevina i strojarstvo). Osim toga, polaznici su osposobljeni i educirani za primjenu računala, poduzetničko reagiranje odnosno osposobljavanje za razvoj poduzetničke ekonomije i osobno poduzetničko djelovanje. Moduli Organizacijska psihologija i Poslovna komunikacija omogućili su polaznicima upoznavanje sa osnovnim zakonima ponašanja pojedinaca i socijalnih grupa, te upoznavanje sa oblicima i načinima komuniciranja u radnoj sredini. Cilj je bio potaći polaznike na aktivniji odnos prema vlastitim problemima u komunikaciji i njihovu rješavanju.

Polaznici su također usvojili znanja iz područja zaštite na radu , te se upoznali sa odredbama Zakona o radu, fakultativnim izvorima radnog prava i pozitivnog legislativom radnog prava Europskih integracija.

Važno je naglasiti da su program usavršavanja pohađali zajednički nezaposlene i zaposlene osobe, što je imalo neposredan utjecaj na aktivaciju nezaposlenih osoba kao i njihovo socijalno uključivanje. Zaposlene osobe su upotpunile svoja znanja, te su naglasile potrebu cjeloživotnog učenja uopće.

Ovom prigodom, ravnateljica Tehničke škole u Slavonskom Brodu, gđa. Janja Brekalo uručila je diplome svim polaznicima.