Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

ODRŽANA 3. SJEDNICA PARTNERSTVA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

25.10.2011. 14:50:58

22. rujna 2011. u 14:00 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije.Glavne teme odnosile su se na rad Radne skupine partnerstva za razvoj ljudskih potencijala kao i na analizu stanja na tržištu rada.

Radna skupina Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala potaknuta je od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na aktivno sudjelovanje u pripremi projekata, kao i u prijavljivanju na natječaje. Članovi Radne skupine Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala informirani su o otvorenim natječajima. Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, koja aktivno sudjeluje u radu Radne skupine i radu Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala već je prijavila projektni prijedlog na natječaj Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Sama projektna ideja odnosno logička matrica i stablo problema i ciljeva pripremljeno je na seminaru u Jezerčici.

Osim ovog projektnog prijedloga na trenutno otvoreni natječaj Unapređenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovnih osoba, prijavit će se i Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Slavonski Brod, čiji su predstavnici također sudjelovali na seminaru u Jezerčici.

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu prijavit će se na natječaj "Daljnji razvoj i provedba

Hrvatskog kvalifikacijskog okvira", a predstavnik ove visokoškolske ustanove također je aktivni sudionik u Radnoj skupini Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala.

U svim ovim projektima Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Slavonski Brod sudjeluje kao partner, odnosno daje podršku prijaviteljima i sam će aplicirati na natječaj Unapređenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovnih osoba.

Martina Vitić izvijestila je nazočne o pripremama za Studijsko putovanje u Austriju u Eisenstadt. Prilika za studijsko putovanje dat će se prije svega predstavnicima Područne službe Slavonski Brod kao i partnerima na projektu. Osim toga, poslodavci čiji zaposlenici su uključeni u program usavršavanja i koji aktivno sudjeluju u radu Partnerstva i Radne skupine, također će biti pozvani na studijsko putovanje.