Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

Polaznici programa usavršavanja za industrijskog poslovođu u strojarstvu i građevinskog poslovođu uspješno završili prva dva modula

22.7.2011. 1:04:11

Tridesetero polaznika i polaznica, koji su 1. lipnja započeli program usavršavanja za industrijskog poslovođu u strojarstvu i građevinskog poslovođu uspješno su završili dva modula od ukupno sedam.

 1. lipnja 2011. u okviru projekta "Radne sposobnosti-izvor znanja", započela je edukacija za 15 zaposlenih i 15 nezaposlenih osoba u Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu, koja provodi program usavršavanja za industrijskog poslovođu u strojarstvu i za građevinskog poslovođu.
Tijekom mjeseca lipnja polaznici su uspješno svladali dva modula: rad na računalu i zaštita na radu (posebno za strojarstvo, posebno za građevinu).

Važno je naglasiti da će svi polaznici nakon uspješno završenog programa usavršavanja dobit certifikat, odnosno potvrdu da su prošli navedeni program usavršavanja.