Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

SEMINAR ZA ČLANOVE RADNE SKUPINE PARTNERSTVA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

28.6.2011. 14:04:48

Za članove Radne skupine Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala održan je seminar na temu "Upravljanje projektnim ciklusom - osnovni alati za pripremu i provedbu projekta" u periodu od 15.-18. lipnja 2011. godine u Hotelu Jezerčica u Donjoj Stubici.

Seminaru su prisustvovali predstavnici ključnih dionika s područja Brodsko-posavske županije, odnosno 14 članova Radne skupine Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala u okviru projekta Radne sposobnosti-izvor znanja.

Edukacija na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“ namijenjena je članovima Radne skupine u prvom redu kako bi se poboljšali administrativni kapaciteti i kompetencije pojedinih institucija. Osim toga ovom edukacijom nastojalo se usmjeriti aktivnosti Partnerstva prema učinkovitijem posredovanju i usklađivanju s potrebama na tržištu rada razvojem usluga visoke kvalitete prema potrebama klijenata, razvojem vlastitih znanja, vještina i sposobnosti te promicanjem partnerskih odnosa sa sudionicima na tržištu rada.

Edukacija se sastojala od ciklusa radionica u trajanju od 4 dana , ukupno 24 sata izvođenja nastave i vježbe.  Kroz seminar sudionici su stekli znanja i vještine potrebne za  uspješno pisanje projektnih prijedloga za fondove Europske unije.

Edukaciju su provodili stručnjaci iz Hrvatske, točnije predstavnici Županijske razvojne agencije CTR d.o.o. CTR – RA BPŽ d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata kao i u izvođenju edukacije iz Upravljanja projektnim ciklusom te držanje „projektnih klinika“ za potencijalne prijavitelje prema EU fondovima. Osim toga CTR d.o.o. ima i dugogodišnje iskustvo u pripremanju, pisanju i implementaciji projekata za EU fondove.

 

Sadržaj edukacije podijeljen je u sljedeće teme:

             IPA – komponente, alokacije, nadležnosti

             Programski i projektni ciklus kod IPA programa

             Natječaji – objava, procedure, dokumentacija

             Oblikovanje projektne ideje – analiza dionika, problema i ciljeva

             Logička matrica projekta

             Ispunjavanje aplication form

             Konkurentnost projekta

             Proračun projekta

             Evalucija i monitoring

Po završetku edukacije polaznici su popunili anketni upitnik (evaluacija eduakcije) kojim se ocijenila korisnost edukacije i kvaliteta predavača.

Ovu edukaciju uspješno su završili slijedeći članovi Radne skupine Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala: predstavnici  HGK-Županijske komore,Slavonski Brod, Obrtničke komora Brodsko-posavske županije, HZZ Područne službe  Slavonski Brod, Tehničke škole Slavonski Brod, Udruga REGOČ,  Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška,  Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,  Srednja škola M. A. Reljković, POU AMC, Nova Gradiška,  V.A.M. – ING d.o.o.,  Metallum d.o.o. i Đ.Đ. Energetika i infrastruktura d.o.o., Đ.Đ. TEP d.o.o. i Đ.Đ.Holding d.d.