Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

OKRUGLI STOL „JAČANJE STRUKTURE LPZ-A KROZ AKTIVNOSTI PODIZANJA SVIJESTI I PRIMJERE DOBRE PRAKSE“

6.7.2015. 10:26:19

Dana 17. lipnja 2015., sklopu projekta Suradnja za uspjeh 2, održan je Okrugli stol pod nazivom „Jačanje strukture LPZ-a kroz aktivnosti podizanja svijesti i primjere dobre prakse“.

Na Okruglom stolu sudjelovala su 22 sudionika – postojećih te potencijalnih članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ-a) Brodsko-posavske županije. Svrha okruglog stola je bila, kroz predstavljanaje rada LPZ-a i primjera dobre prakse, ukazati na neiskorištene potencijale i mogućnosti za daljnju nadogradnju LPZ-a.

 

Prisutne je pozdravila voditeljica projekta Suradnja za uspjeh 2, gđa. Ivana Jelić i dala pozdravnu riječ g. Marku Neretljaku, predsjedniku LPZ-a Brodsko-posavske županije i predstojniku HZZ-a Područnog ureda Slavonski Brod, koji se sudionicima obratio s nadom kako će partnerski pristup rješavanju problema nezaposlenosti na našem području kroz ovaj i ostale projekte polučiti predviđene rezultate.

 

G. Marijan Štefanac, pročelnik Upravnog odjela za razvoj i EU integracije Brodsko-posavske županije te ujedno i predstavnik partnera u projektu, pozdravio je sve prisutne naglasivši važnost ulaganja u razvitak ljudskih potencijala. Napomenuo je kako Brodsko-posavska županija i nadležne institucije aktivno rade na privlačenju sredstava iz Europskih fondova u cilju unaprjeđenja kompetencija koje bile usklađene s potrebama tržišta rada. Naglasio je važnost izrade i provođenja u djelo ključnih strateških dokumenata Županije – Županijske razvojne strategije i Strategije razvoja ljudskih potencijala za gospodarski i socijalni razvoj Brodsko-posavske županije.

Nakon uvodnih riječi gđa. Ivana Jelić predstavila je rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i projekt "Suradnja za uspjeh 2". Osim svrhe i zadaće LPZ-a prisutnima su predstavljeni i problemi s kojima se LPZ susreće u radu te mogućnosti i usluge koje LPZ može ponuditi svojim članovima i lokalnim dionicima na tržištu rada. Predstavljene su do sada provedene aktivnosti u projektu Suradnja za uspjeh 2 koje se odnose na jačanje kapaciteta LPZ-a za strateško i operativno planiranje te razvoj politika. Objavljen je Javni poziv za prijavu projektnih ideja usmjerenih na razvoj ljudskih potencijala, koje su u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali. Svrha Javnog poziva je identificiranje projektnih ideja s područja Brodsko-posavske županije koje će se prijavljivati na programe bespovratnih potpora u okviru Europskog socijalnog fonda i ostalih dostupnih fondova u razdoblju 2014.-2020.

 

U nastavku je uslijedila prezentacija primjera dobre prakse te znanja i iskustava stečenih kroz studijska putovanja u sklopu provedbe projekta "Suradnja za uspjeh 2" te projekta „Novi pristup za stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja“, kojeg provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Požega. Zaključeno je kako je unatoč nepovoljnim trendovima u području zapošljavanja i ljudskih potencijala sustavnim i isplaniranim aktivnostima moguć napredak, prije svega kroz ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje radne snage, učinkovitu javnu upravu i strateška ulaganja u komparativne prednosti područja.