Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

OKRUGLI STOL „USKLAĐIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA TRŽIŠTA RADA PROTIV DUGOTRAJNE NEZAPOSLENOSTI“

6.7.2015. 9:15:50

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod u okviru Prioriteta 1 IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“ sufinanciranog sredstvima Europske unije, organizirao je okrugli stol u okviru projekta „Obrazovanje za zapošljavanje radnika u višku i dugotrajno nezaposlenih“.

Tema okruglog stola bila je „Usklađivanje obrazovanja i potreba tržišta rada protiv dugotrajne nezaposlenosti“, a okruglom stolu prisustvovali su predstavnici lokalne uprave, razvojnih agencija, obrazovnih institucija, pučkih učilišta, fakulteta, predstavnici udruženja poslodavaca kao i sami poslodavci s područja Brodsko-posavske županije.

Na okruglom stolu predstavljeni su podaci o broju nezaposlenih osoba s područja Brodsko-posavske županije, a naročito prosječan broj nezaposlenih osoba prema kvalifikacijskoj strukturi, po najzastupljenijim zanimanjima, te po prijavljenim potrebama za zapošljavanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod. Također je istaknut podatak i dan je naglasak na mlade kao posebno ranjivu skupinu, obzirom da je stopa nezaposlenosti mladih u Brodsko-posavskoj županiji 36,5%, dok je stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj 22,9% (prema podacima od 31.5.2015.).

Sudionici okruglog stola imali su za zadatak identificirati glavne probleme lokalnog tržišta rada, navesti mogućnosti/prilike lokalnog tržišta rada, te odrediti ciljeve koje želimo postići kao županija, a koji će efikasno odgovoriti na prepoznate probleme.

Naročito je istaknut problem tromosti, odnosno sporosti i zastarjelosti obrazovnog sustava općenito s jedne strane, te s druge strane izostanak aktivnog participiranja poduzetnika u kreiranju svojih potreba.

Temeljni zaključak okruglog stola je stvaranje konkurentne radne snage odnosno obrazovanje za zapošljavanje sukladno potrebama tržišta rada. Glavni cilj u prevenciji nezaposlenosti je pružiti pomoć, podršku i posredovanje nezaposlenoj osobi, a po potrebi i edukaciju, kao i usmjeravanje na novo zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba i radnika u višku. Svakako je važno animirati i uključiti poslodavce u sve aktivnosti koje se odnose na obrazovanje, zapošljavanje i gospodarstvo u cjelini, jer na taj način ćemo ostvariti cilj za usmjeravanjem obrazovne ponude rastućim sektorima.

Također je potrebno voditi računa o upisnim kvotama i stipendiranju za deficitarna zanimanja, primjenjivati rašireno naukovanje i stručnu praksu (tijekom školovanja) i stručno osposobljavanje (nakon školovanja), te koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja i kao krajnja „mjera“ pristupiti obrazovanju nezaposlenih osoba i radnika u višku.

Na okruglom stolu osobito je istaknuta važnost umrežavanja obrazovnih institucija (strukovnih škola) s poslodavcima, uspostava modela radne prakse za učenike, te suradnje lokalnih dionika u pripremi izrade ključnih strateških dokumenata županije (Strategija razvoja ljudskih potencijala, Županijska razvojna strategija i sl.), kao i u cilju provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja na lokalnoj razini.