Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

PROJEKT "SURADNJA ZA USPJEH"

15.5.2014. 10:48:32

CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. nositelj je projekta "Suradnja za uspjeh", koji se provodi u okviru Lokalnih partnerstava za zapošljavanje – Faza 3. Partneri na projektu su Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za razvoj i Europske integracije i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod.

Suradnja za uspjeh je projekt razvijen posebno za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije kako bi unaprijedili svoja znanja i iskustva u kreiranju, razvoju, programiranju i praćenju projekata i programa u razvoju ljudskih potencijala na regionalnoj razini i kako bi se uspostavio odgovarajući sustav upravljanja kvalitetom programa i projekata koji se bave razvoje ljudskih potencijala u Brodsko-posavskoj županiji.

Opći cilj projekta Suradnja za uspjeh je osnažiti dionike lokalnog tržišta rada za proaktivno sudjelovanje u stvaranju prilagođenih inovativnih projekata na lokalnom tržištu rada, razvijenih u skladu sa specifičnim potrebama lokalnog gospodarstva, dok je specifični cilj projekta poboljšati apsorpcijske i implementacijske kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije za proaktivno djelovanje na lokalnom tržištu rada, kako bi se osigurala održivost Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, što će se postići kroz aktivnosti projekta.
 

Glavne aktivnosti projekta su:

Motivacijska radionica kojoj je cilj podizanje svijesti članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje o važnosti partnerskog okvira i partnerskog pristupa na lokalnom tržištu rada te povećanje kompetencija i vještina za pripremu projekata i mjera za u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije.

Okrugli stol: Primjeri dobre prakse iz Europske unije – Cilj ove aktivnosti je upoznavanje članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje s načinom djelovanja Lokalnih partnerstava i sličnih tijela u pojedinim zemljama Europske unije. Interaktivna prezentacija bit će kreirana s naglaskom na određene aspekte koji zaslužuju bliži i detaljniji pregled, imajući u vidu mogućnost njihova korištenja u Brodsko-posavskoj županiji i primjenu na Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Brodsko-posavske županije.

Edukacija Analiza tržišta rada čiji je cilj nadopunjavanje postojećeg tržišta rada obavještajnim sustavom, angažiranjem članova LPZ-a u primjeni novih pristupa u praćenju dinamike tržišta rada na lokalnoj razini i interpretaciji lokalnih podataka na tržištu rada, što je glavni preduvjet za razvoj ljudskih potencijala. Ključni element u oblikovanju lokalno relevantnih informacija o sustavu tržišta rada je uspostaviti kanale za razmjenu podataka između lokalnih dionika na tržištu rada.

Trening za razvoj projekata. Cilj ove aktivnosti je upoznavanje sudionika s osnovnim informacijama o fondovima Europske unije, sa svrhom kvalitetne i detaljne pripreme projektnih prijedloga i uspješne provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Upoznavanje s Europskim socijalnim fondom. Budući da su se, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, promijenile procedure financiranja iz EU fondova, u sklopu navedene edukacije poseban naglasak stavljen je na upoznavanje sudionika s procedurama podnošenja zahtjeva za privlačenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Analiza lokalnog tržišta rada. Cilj navedene aktivnosti je kreiranje pregleda tržišta rada na županijskoj razini, koji će predstavljati čvrstu osnovu za izradu Strategije tržišta rada Brodsko-posavske županije.

Revizija strategije razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije. Strategija razvoja ljudskih potencijala je ključni strateški dokument koji definira smjer zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja na županijskoj razini. To je dokument koji sadrži viziju, ciljeve i prioritete za razvoj ljudskih resursa, identificiranih od strane ključnih dionika na lokalnom tržištu rada. U Hrvatskoj, glavnu odgovornost za provedbu Strategije, ima Lokalno partnerstvo za zapošljavanje, koje okuplja ključne aktere na tržištu rada s misijom razvoja i provedbe lokalno specifične politike za razvoj ljudskih resursa.

Kreiranje baze projekata za Europski socijalni fond. Kao rezultat dosadašnjih aktivnosti, članovi projektnog tima i pripadnici ciljane skupine će uspostaviti akcijski plan Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Ovaj plan će se sastojati od revidiranih i nadopunjenih projekata iz Strategije razvoja ljudskih potencijala (prema izmijenjenim potrebama županije), ali i novih projektnih prijedloga koje su stvorili članovi LPZ-a. Takav akcijski plan će predstavljati dobru osnovu za kvalitetnu bazu projekata za prijavu na Europski socijalni fond, koja će se kontinuirano nadzirati, nadograđivati i poboljšavati. Akcijski plan bit će objavljen na web-stranici projekata i redovito će se ažurirati.

Promocija projektnih aktivnosti putem web stranice. Interaktivna web stranica je izabrana kao jedna od aktivnosti, zbog bržeg protoka informacija te predstavlja suvremeni način praćenja projekta i njegovu održivost u budućnosti. Na toj stranici dionici će moći razmjenjivati informacije, ideje i iskustva, te će se na taj način povećati učinkovitost postojećih mehanizama i usklađivanje potrebe tržišta rada s vještinama.