Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

Motivacijska radionica za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije u okviru projekta "Suradnja za uspjeh"

27.11.2013. 11:50:49

U sklopu projekta „Suradnja za uspjeh“ 05. i 06. studenog 2013. godine održana je Motivacijska radionica u Višnjici. Na radionici su prisustvovala 23 člana iz 12 institucija, članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije.

Radionicu je vodila Martina Stažnik, iskusna trenerica, facillitatorica i konzultantica s petnaestogodišnjim iskustvom u području razvoja projekata, monitoringa, evaluacije, upravljanja ljudskim resursima, strateškog planiranja i upravljanja organizacijama s naglaskom na neprofitni sektor.


Edukacija za polaznike organizirana je u cilju podizanje svijesti o važnosti partnerskog okvira i partnerskog pristupa na lokalnom tržištu rada s glavnim ciljem aktivirati energiju i resurse koje LPZ posjeduje te ih koristiti i u rješavanju lokalnih pitanja tržišta rada.

 

Ciljevi edukacije su bili:

  • istražiti kako suradničko vodstvo nadopunjuje tradicionalne oblike vođenja  partnerskih projekata,
  • istražiti zajedničko djelovanje svih dionika kao strategiju za rješavanje pitanja zapošljavanja i obrazovanja,
  • ojačati motivaciju polaznika za aktivnim sudjelovanjem u projektima i kontinuiranom suradnjom nakon završetka projekta
  • smanjiti, a potom i eliminirati negativne stavove i predrasude prema značenju i svrsi LPZ-a.

 

Prvog dana rada radionice polaznici su promišljali o ulozi i zadacima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje koristeći pri tom različite metode grupnog rada. Primjenom interaktivne metode, tzv. world-cafe-a sudionicima je omogućeno sagledavanje različitih aspekata rada LPZ-a. World cafe je metoda koja radom u grupama omogućuje razvoj kvalitetnog dijaloga, razmjenu mišljenja i znanja te potiče ostvarenje punog potencijala interakcije među sudionicima.

 

Sudionici su kao glavne prednosti uključenosti u rad LPZ-a za sebe i svoju organizaciju  istakli razmjenu informacija i primjera dobre prakse, okupljanje i povezivanje stručnjaka te širenje mreže poznanstava kao i mogućnost sudjelovanja na edukacijama za stjecanje kompetencija i novih znanja. Istakli su i potrebu dodatne edukacije za pisanje i provedbu projekata, rad na marketingu i isticanju prepoznatljivosti LPZ-a kako bi se poboljšala percepcija LPZ-a u javnosti i dobilo na značaju, budući da LPZ nema pravnu osobnost.

Učesnici radionice su se složili da je potrebno ojačati administrativne kapacitete LPZ-a, kako bi ono djelovalo kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustva, upoznati medije s radom LPZ-a, osnažiti tim za pisanje projekata i pomoć pri provedbi te na neki način formalno-pravno institucionalizirati LPZ.

 

Drugi dan razrađivale su se projektne ideje. Sudionici su predložili 5 projektnih ideja koje su se potom razrađivale:

 

  • Civilno društvo i utjecaj na zapošljavanje
  • Edukacija o izradi i provedbi projekta
  • Edukacija mladih o odgovornom ponašanju u prometu
  • Zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada s podrškom ili bez podrške
  • Marketing i LPZ

 

Na slijedećim radionicama o upravljanju projektnim ciklusom predložene projektne ideje razrađivat će se u konkretne projektne prijedloge.

 

Sudionici radionice su iskazali visok stupanj zadovoljstva radionicom i metodama rada koje su omogućavale dovoljno prostora za razmjenu ideja i iskustva među sudionicima. Nakon završene radionice može se reći da su ciljevi radionice ispunjeni, budući da su sudionici u evaluacijskom upitniku iskazali kako ih je radionica motivirala za predaniji rad na poboljšanju uvjeta na lokalnom tržištu rada i ojačanju uloge LPZ-a, kao i da je radionica bila izuzetno korisna za umrežavanje i stvaranje potencijalnih partnerstva u lokalnoj zajednici.