Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

Početak provedbe projekta „Suradnja za uspjeh“

4.9.2013. 13:35:04

Dana 02. rujna 2013. godine počinje provedba projekta „Suradnja za uspjeh“ („Cooperation for Success“), koji je odobren u okviru IPA IV programa Operativni program za razvoj ljudskih potencijala, grant shema 'Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja', čiji je prijavitelj CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.

Opći cilj ovog projekta je osnažiti dionike lokalnog tržišta rada za proaktivno sudjelovanje u stvaranju prilagođenih inovativnih projekata na lokalnom tržištu rada, razvijenih u skladu sa specifičnim potrebama lokalnog gospodarstva, dok je specifični cilj poboljšati apsorpcijske i implementacijske kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije za proaktivno delovanje na lokalnom tržištu rada, kako bi se osigurala održivost LPZ-a. Planiranim edukacijama i radionicama unaprijedit će se aktivna komunikacija i networking između članova partnerstva, steći nove vještine i znanja iz područja analize trendova na tržištu rada te osnažiti motiviranost članova LPZ-a za aktivno sudjelovanje u donošenju odluka i kreiranju mjera lokalne politike zapošljavanja.
Partneri na navedenom projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Slavonski Brod te Brodsko–posavska županija - Upravni odjel za razvoj i europske integracije.
Provedba projekta će trajati 12 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 34.308,48 EUR, od čega je doprinos EU 29.964,48 EUR