Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

Konstituiranje Radne skupine za izradu Prijedloga strategije razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije 2014-2020

9.4.2013. 14:43:06

Upravni odbor Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije je na Sjednici održanoj 27. veljače 2013. godine donio odluku o formiranju Radne skupine za izradu prijedloga Strategije razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Obzirom da je Strategija razvoja ljudskih potencijala 2011. godine donešena za razdoblje od 2011- 2013. godine, UO Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, donio je odluku o potrebi donošenja nove razvojne strategije u području ljudskih resursa za Brodsko-posavsku županiju. Nova će Strategija pokrivati razdoblje od 2014.-2020. godine, a samo donošenje Strategije poklapat će se sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.

8. travnja 2013. godine formirana je Radna skupina koja će imati zadatak donijeti Prijedlog Strategije za razvoj ljudskih potencijala (2014.-2020.). Poštujući principe partnerstva, prilikom formiranja Radne skupine vodilo se računa o zastupljenosti civilnog, javnog i privatnog sektora zajedno sa razvojnim agencijama i obrazovnim institucijama kako bi se angažmanom ključnih lokalnih dionika izradio institucionalni i strateški okvir za razvoj ljudskih potencijala na županijskoj razini.