Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

NASTAVAK PROJEKTA „RADNE SPOSOBNOSTI IZVOR ZNANJA“ – POTPISANI UGOVORI SA 10 NEZAPOSLENIH I 2 ZAPOSLENE OSOBE ZA PROGRAM USAVRŠAVANJA

7.5.2012. 12:04:53

Projekt „Radne sposobnosti-izvor znanja“ (WORK,W-Working O-Opportunities R-Resource of K-Knowledge), kojeg je Hrvatski zavod za zapošljavanje ,Područna služba Slavonski Brod provodila u okviru IPA IV Komponente-Razvoj ljudskih potencijala, grant shema-Lokalna partnerstva za zapošljavanje-faza 3, uspješno je završen 26. siječnja 2012. godine.

Nositelj projekta bila je Područna služba Slavonski Brod, dok su partneri na projektu bili Brodsko-posavska županija i Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod.

Između ostaloga, projektnim aktivnostima educirano je 30 osoba (15 zaposlenih i 15 nezaposlenih) za poslove nižeg menadžmenta u metalnoj industriji i građevinarstvu. Naime, ukupno je 30 polaznika završilo program usavršavanja za industrijskog poslovođu u strojarstvu (16) i za građevinskog poslovođu (14). Odabrana obrazovna institucija koja je provodila programe usavršavanja bila je Tehnička škola u Slavonskom Brodu, koja ima verificirana oba programa usavršavanja( industrijski poslovođa u strojarstvu i građevinski poslovođa). Na Završnoj konferenciji projekta održanoj 24. siječnja 2012. godine, svečano su uručene diplome i potvrde svim sudionicima za uspješno sudjelovanje u navedenim programima izobrazbe.

Program usavršavanja nastavlja se kroz Mjere aktivne politike zapošljavanja sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, te se 10 nezaposlenih osoba početkom svibnja uključuje u program usavršavanja za industrijskog poslovođu u strojarstvu. Obzirom da je Brodsko-posavska županija sudjelovala u projektu kao partner, financiranje obrazovanja za 2 zaposlene osobe osigurat će Brodsko-posavska županija iz vlastitih sredstava. U cilju održivosti projektne ideje i samoga projekta, 26. travnja 2012. godine u Velikoj vijećnici županijske uprave  potpisani su ugovori u između Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod i 10 nezaposlenih osoba,te između Tehničke škole u Slavonskom Brodu  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod. Osim toga Brodsko-posavska županija potpisala je ugovore sa Tehničkom školom u Slavonskom Brodu, zatim ugovore sa dva poslodavca čiji će zaposlenici biti polaznici obrazovanja, kao i ugovore sa samim polaznicima obrazovanja.

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora sa obrazovnom ustanovom je 149.225,64 kune, a u tom iznosu udio Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod je 124.354,70 kuna, dok je udio Brodsko-posavske županije 24.870,94 kune